Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

268/QĐ-STNMT
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
24/12/2019
24/12/2019
Số hiệu Trích yếu