Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

382/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất, chuyển đổi đích sử dụng đất và cho phép công ty TNHH TM và XD Sơn Trang thuê để XD Cửa hàng xăng dầu số 08 Vàng Đán tại địa bàn xã Vàng Đán huyện Nậm Bồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
23/12/2019
23/12/2019
Số hiệu Trích yếu