Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1322/STNMT-QLĐĐ
Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/12/2019
20/12/2019
Số hiệu Trích yếu