Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

381/TTr-STNMT
Về việc thu hồi và giao đất cho Cục Thống kê tỉnh Điện Biên để xây dựng Chi cục thống kê thành phố Điện Biên Phủ tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/12/2019
20/12/2019
Số hiệu Trích yếu