Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

378/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của Công ty TNHH TM và XD Sơn Trang và cho phép Công ty xăng dầu Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích XD cửa hàng xăng dầu tại địa bàn xã Chà Cang huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/12/2019
20/12/2019
Số hiệu Trích yếu