Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

379/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nước thu hồi đất XD công trình: Trạm Y tế xã Hẹ Muông Huyện Muông huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/12/2019
20/12/2019
Số hiệu Trích yếu