Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1317/STNMT-KS
V/v phê duyệt đề án đóng của mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
19/12/2019
19/12/2019
Số hiệu Trích yếu