Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

374/TTr-STNMT
V/v đề nghị giải thể tổ công tác liên ngành về bồi thường, GPMB, bố trí TĐC các dự án thành phần thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh ĐB...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/12/2019
17/12/2019
Số hiệu Trích yếu