Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

375/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể đẻ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Viễn thông Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/12/2019
18/12/2019
Số hiệu Trích yếu