Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1294/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v thực hiện chế độ báo cáo trong lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
16/12/2019
16/12/2019
Số hiệu Trích yếu