Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

373/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
16/12/2019
16/12/2019
Số hiệu Trích yếu