Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

369/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Di chuyển và bố trí mặt bằng định cư cho hộ dân khu trung tâm xã Tìa Dình huyện ĐBĐ tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
13/12/2019
13/12/2019
Số hiệu Trích yếu