Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

370/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống đặc biệt khó khăn thuộc các bản Hua Mức 1, Hua Mức 2, huyện Tuần Giáo (bãi số 3) tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
13/12/2019
13/12/2019
Số hiệu Trích yếu