Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1280/STNMT-MT
V/v thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm của Nhà máy chế biến tinh bột sắn xã hẹ Muông huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
12/12/2019
12/12/2019
Số hiệu Trích yếu