Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3097/QĐ-BTNMT
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án“Đầu tư xây dựng công trình thủy điện Bó Sinh, tỉnh Sơn La’
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
05/12/2019
05/12/2019
Số hiệu Trích yếu