Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

359/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đát thực hiện dự án: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TP ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/12/2019
09/12/2019
Số hiệu Trích yếu