Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

364/TTr-STNMT
Đề nghị thảm định phương án giá đât cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: San ủi mặt bằng dự án bố trí TĐC vùng có nguy cơ sạt lở....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/12/2019
09/12/2019
Số hiệu Trích yếu