Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1256/LKC-STNMT
Gói thầu: thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, TP ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/12/2019
06/12/2019
Số hiệu Trích yếu