Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

358/TTr-STNMT
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá QSD đất ở phường Him Lam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/12/2019
06/12/2019
Số hiệu Trích yếu