Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1239/TTr-STNMT
V/v đề nghị tổng hợp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở (phần vốn xã hội) thuộc đối tượng đề án 79 điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
05/12/2019
05/12/2019
Số hiệu Trích yếu