Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

352/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường mầm non Na Sang huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/12/2019
02/12/2019
Số hiệu Trích yếu