Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

354/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XD công trình trụ sở làm việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Mường Ảng tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/12/2019
02/12/2019
Số hiệu Trích yếu