Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1228/STNMT-KS,N,KTTV&BĐKH
V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho công ty trách nhiệm Hữu hạn tư vấn và dịch vụ đất đai HC
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
03/12/2019
03/12/2019
Số hiệu Trích yếu