Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

355/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Bến xe khách TPĐBP phủ tại P Thanh Trường TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/12/2019
02/12/2019
Số hiệu Trích yếu