Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

349/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi XD công trình, trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng XD tỉnh ĐB tại P Noong Bua TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/12/2019
02/12/2019
Số hiệu Trích yếu