Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1212/STNMT-MT
V/v thẩm định đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong XD nông thôn mới xã Na Sang, Sa Lông huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
29/11/2019
29/11/2019
Số hiệu Trích yếu