Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

339/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Bãi xử lý rác thải huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/11/2019
27/11/2019
Số hiệu Trích yếu