Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1200/STNMT-QLĐĐ
V/v gia hạn sử dụng đất thuê của công ty cổ phần XD thủy lợi thuỷ điện ĐB tại địa bàn xã Thanh Minh TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/11/2019
27/11/2019
Số hiệu Trích yếu