Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

264/BC-STNMT
Tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
26/11/2019
26/11/2019
Số hiệu Trích yếu