Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1187/STNMT-QLĐĐ
V/vxử lý dự án đầu tư xây dựng các nhánh đường nội thị phường Tân Thanh và Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ thuộc Dự án treo, chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
26/11/2019
26/11/2019
Số hiệu Trích yếu