Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

338/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của công ty Điện Biên tại địa bàn các xã, Mường Pồn, Nà Tấu, huyện ĐB và xã Pa Ham, huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/11/2019
26/11/2019
Số hiệu Trích yếu