Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

337/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: trụ sở làm việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
25/11/2019
25/11/2019
Số hiệu Trích yếu