Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

58/TB-UBND
Về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Văn bản khác
Thông báo
19/11/2019
19/11/2019
Số hiệu Trích yếu