Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1165/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư XDCT đường Na Phay - Huổi Chanh - Bản Gia PHú A, xã B xã Mường Nhà đường ra biên giới huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
18/11/2019
18/11/2019
Số hiệu Trích yếu