Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1167/CV-TCTLN
V/v cử thành viên tổ công tác liên ngành tham gia phiên tòa thẩm vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
19/11/2019
19/11/2019
Số hiệu Trích yếu