Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

256/BC-STNMT
Đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành về bồi thường, GPMB, bố trí TĐC các dự án thành phần thuộc dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
18/11/2019
18/11/2019
Số hiệu Trích yếu