Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1158/KH-STNMT
Điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé (Thuộc đề án 79) cho UBND huyện Mường Nhé quản lý
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Kế hoạch
18/11/2019
18/11/2019
Số hiệu Trích yếu