Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

334/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Nâng cấp trường PTDTBT TH xã Na Tông, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
14/11/2019
14/11/2019
Số hiệu Trích yếu