Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

330/TTr-STNMT
V/v thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án bến xe khách thành phố ĐBP tại P Thanh Bình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
13/11/2019
13/11/2019
Số hiệu Trích yếu