Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

331/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của Trung đoàn 82 - Bộ tư lệnh quân khu 2 tại địa bàn P Him Lam TPĐBP giao cho UBND TPĐBP để quản lý theo quy định của pháp luật đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
13/11/2019
13/11/2019
Số hiệu Trích yếu