Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1151/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/11/2019
14/11/2019
Số hiệu Trích yếu