Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1153/STNMT-KS
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
15/11/2019
15/11/2019
Số hiệu Trích yếu