Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1460/QĐ-TCMT
Hướng dẫn tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước WQI, Hướng dẫn tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí AQI (sau cuộc họp ngày 05/11/2019)
Tổng cục Môi trường
Tài nguyên nước
Quyết định
12/11/2019
12/11/2019
Số hiệu Trích yếu