Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

5894/BTNMT-ĐĐBĐVN
Về việc hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, 60 năm thành lập Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959 – 14/12/2019)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
11/11/2019
11/11/2019
Số hiệu Trích yếu