Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2869/QĐ-BTNMT
Về việc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chất - Khoáng sản
Quyết định
11/11/2019
11/11/2019
Số hiệu Trích yếu