Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

329/TTr-STNMT
V/v phê duyệt PA cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác cát lòng sông Nậm Rốm làm VLXDTT tại khu bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va thôn C3, xã Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
11/11/2019
11/11/2019
Số hiệu Trích yếu