Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

326/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án hệ thống thị trấn Mường ảng và trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh ĐB (Phân kỳ giai đoạn I tại trung tâm huyện Nậm Pồ)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/11/2019
11/11/2019
Số hiệu Trích yếu