Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

327/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XDCTL Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/11/2019
11/11/2019
Số hiệu Trích yếu