Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1119/STNMT-KS,N,KTTV&BĐKH
V/v thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký cấp GCNQSD đất các Sín Thầu, Sen Thượng, Quảng Lâm, huyện Mường Nhé tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
08/11/2019
08/11/2019
Số hiệu Trích yếu