Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1116/CV-STNMT
V/v đề nghị hỗ trợ làm nhà ở (phần vốn xã hội hóa) thuộc đối tượng đề án 79 bản Mường Toong 10, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
07/11/2019
07/11/2019
Số hiệu Trích yếu